Välkommen till Rights Centre!

Mötesplatsen för nordisk litteratur

Rights Centre är ett nav för agenter och förlag från hela Europa. Detta är den största marknadsplatsen för nordisk litteratur samtidigt som förlag och agenter från många länder säljer rättigheter till den nordiska marknaden.

För mer information

Elin Hellström
[email protected]
031-708 84 08