Tema Rymden på Bokmässan 2024

Presenteras tillsammans med Rymdstyrelsen.

Presenteras tillsammans med Rymdstyrelsen.

Rymden är ofattbart stor. Människor som blickat upp mot en stjärnklar himmel har i alla tider ställt sig frågor om sin egen existens. Rymden har alltid fungerat som en katalysator för fantasier, idéer och frågor om vilka vi är och vår plats i universum. Rymden ger perspektiv.

Genom hela litteraturens historia har där funnits en växelverkan mellan kultur och vetenskap, mellan dikt och fiktion. Där har möjligheterna varit oändliga. I dag har många av fiktionens uppfinningar blivit verkliga. Våra samhällen är beroende av rymdteknik för att fungera. Utan satellitkommunikation fungerar varken kortbetalningar, smarta telefoner eller godstrafik. Utan jordobserverande satelliter kan inte väderleksprognoser göras eller utsläpp bevakas. Rymdforskningen är ett av de största områdena för innovation och teknikutveckling, som även får användning nere på jorden.

Med temat Rymden uppmanar Bokmässan till stora samtal: om modern teknik, om fantasins gränser och om vår livsforms historia och framtid.

Bokmässans partner i temat är Rymdstyrelsen.

Partner Tema Rymden