Fokus på skolan

Skol- och utbildningsfrågor är en viktig del av Bokmässan. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt under våren.

Skol- och utbildningsfrågor är en viktig del av Bokmässan. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt under våren.

Skola

Skol- och utbildningsfrågor är och har alltid varit en viktig del av Bokmässan och har en tydlig hemvist med ett särskilt skolområde i utställningshallarna. Här exponeras både analoga och digitala läromedel. I seminarieprogrammet finns ett separat Skolspår, som består av ett urval seminarier ur det ordinarie programmet speciellt utvalda för dig som arbetar inom skola och utbildning. Mer information kommer inom kort.

Tema: Medievetenhet (MIK)

Under temanamnet Medievetenhet är Medie- och informationskunnighet (MIK) ett tema på 2019 års Bokmässa. Partners till tema Medievetenhet är Västra Götalandsregionen, Lärarförbundet, Svensk Biblioteksförening, UR, Statens Medieråd samt Kommittén för nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet.

Tema: Jämställdhet

Jämställdhet är en av vår tids stora rättvisefrågor. Bokmässans temasatsning 2019 vitaliserar samtalet om jämställdhet, med avstamp i hundraårsjubileet för allmän och lika rösträtt i Sverige.

Lärarscenen

Lärarscenen är scenen som ger lärare och ledare inspiration att utveckla svensk skola. Här sjuder det av nytänkande och dynamik. På Lärarscenen möter du högaktuella personer som utmanar dina tankar och ger uppslag till din egen utveckling i din yrkesroll och som människa.
Arrangör: Lärarnas Riksförbund

Utställare

Varje år deltar ett stort antal utställare på Bokmässan med koppling till skola och utbildning.