Logotyp

Logotyperna får endast användas i sammanhang där hänvisning sker till Bokmässan.

bokmassan_logo_liggande

 

Positiv – jpg
Positiv – liggande jpg
Negativ – jpg

Negativ – eps
Negativ – liggande eps
Positiv – eps
Positiv – liggande eps

Vilken fil skall jag välja?

EPS
Passar om du använder t ex Illustrator, Photoshop, InDesign eller annat rit-, layout- eller bildredigeringsprogram.

JPG
Passar till webb-publicering och till t ex Word, Excel, Powerpoint eller annat ordbehandlings-, kalkyl- eller presentationsprogram.