Välkommen att boka monter!

Bli utställare på Bokmässan 2017.

Boka monter

Bli utställare på Bokmässan 2017.

Boka monter

Bokmässan samlar varje år runt 100 000 besökare och är Nordens största kulturevenemang. I din monter har du möjlighet att visa upp din produkt och berätta mer om din verksamhet för besökare från bok- och läromedelsbransch, skola, bibliotek och den kulturintresserade allmänheten. Knyt kontakter, ordna ett mingel eller sälj din bok – möjligheterna är oändliga.

Här kan du boka monter från 4 kvm och uppåt, antingen i den ordinarie utställningen eller på någon av våra temaavdelningar: Mångspråkstorget, De Litterära Sällskapen eller Internationella Torget (se mer info nedan).

Missa inte att boka din monter på mässan – placeringsarbetet är i full gång!

Int. Torget

Internationella Torget är ett nätverk av ett stort antal aktörer som arbetar med globala utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter.

Boka online

Int. Torget

Boka monterplats på Internationella Torget via pdf.

Boka via pdf

Litt. sällskapen

De Litterära Sällskapen – mässans klassikerhörna. Fyra dagars scenprogram presenterar nya sidor av klassiska svenska författare.

Mångspråkstorget

Området på Bokmässan som erbjuder litteratur på andra språk än svenska, med speciell satsning på barnböcker.

Allmänna villkor och tekniska bestämmelser

Allmänna villkor

Tekniska bestämmelser

För mer information

Kontakta Marie Kämpendahl, +46 (0)31 708 84 15.