Säkerhet på Bokmässan

Uppdaterad 2023-09-08 

Bokmässan arrangeras på Svenska Mässan Gothia Towers, en mötesplats med många olika typer av arrangemang som mässor, kongresser och konferenser samt hotell och restauranger. Säkerhet och trygghet för våra besökare, utställare, gäster och medarbetare är alltid vår högsta prioritet.

Gedigen erfarenhet
Vi har en gedigen erfarenhet av kvalificerat säkerhetsarbete på vår mötesplats och väl fungerande rutiner för att hantera olika händelser och situationer. Vi har hög beredskap, god samverkan med berörda myndigheter och stor vana vid att hantera stora arrangemang. Säkerheten kan effektivt dimensioneras och anpassas efter förutsättningar och behov.

Robust säkerhetshantering
För Bokmässan har vi varje år en omfattande och robust säkerhetshantering i samverkan med Polisen, Säpo och andra berörda myndigheter. Trygghetsskapande och säkerhetshöjande åtgärder planeras och genomförs utifrån rådande läge. Vi har god vana vid att ta emot stora, välkända, publika gäster och erfarenhet av olika händelser och situationer som kräver olika nivåer av säkerhet.

Säkerhetsläget i Sverige
Med anledning av Säkerhetspolisens beslut att ändra hotnivån mot Sverige vidtar vi ett par extra säkerhetsåtgärder inför årets mässa. De stärkta åtgärderna på Bokmässan vidtas inte på grund av någon enskild händelse eller konkret hot utan i trygghetsskapande syfte. Vår främsta prioritet är alltid att säkerställa en trygg och trivsam miljö under mässdagarna, där mässans besökare, utställare och medarbetare kan njuta av litteraturen och kulturupplevelserna.

Förstärkta åtgärder inför Bokmässan 2023:

Visitering av besökare i tillägg till väskkontroll
Som standard tillämpar vi manuella väskkontroller i entréerna till Bokmässan. Inför årets mässa har vi beslutat att införa visitering som en extra säkerhetsåtgärd. Visitering kommer att genomföras på ett respektfullt och professionellt sätt av utbildad personal. Det kan innebära en viss förlängning av kötid vid entrén. Vi uppmuntrar dig som besökare att planera ditt mässbesök och ta höjd för detta om det är en särskild programpunkt som du önskar se. Vi uppmuntrar dig också att endast ta med det nödvändigaste för att underlätta och påskynda processen.

Intensifierad samverkan med myndigheter
Säkerhetshanteringen kring Bokmässan planeras varje år i samverkan med Polisen och Säkerhetspolisen, en samverkan som i år intensifieras utifrån rådande läge.

Extra säkerhetspersonal och ökad vaksamhet
Vi ökar bemanningen av egen säkerhetspersonal samt stärker vaksamheten bland personal på vår mötesplats.

Förstärkt ID-kontroll på utställare och media
Inför årets mässa har vi beslutat att införa en mer noggrann ID-kontroll som omfattar både utställare och pressackrediterade journalister.

Vi hälsar Dig varmt välkommen till årets största bokfest!

Läs mer om säkerheten på Svenska Mässan Gothia Towers