Litteraturpolitiskt toppmöte 4 mars

Se sändningen av det litteraturpolitiska toppmötet. Programmet och mer information finns längre ner på sidan.

Litteraturpolitiskt toppmöte 4 mars 2022

För första gången arrangeras ett nationellt litteraturpolitiskt toppmöte i syfte att kraftsamla kring svensk litteraturpolitik och diskutera framtidsfrågor för svensk litteratur. Det litteraturpolitiska toppmötet är en del av Göteborgs startvecka för arbetet som officiellt utnämnd Unesco City of Literature.

Huvudarrangörer av det litteraturpolitiska toppmötet är Bokmässan och Västra Götalandsregionen, i samarbete med övriga huvudparter inom Litteraturstaden Göteborg. Syftet med mötet är att sätta igång ett samtal om svensk litteraturpolitik – på nationell, regional och lokal nivå.

Det litteraturpolitiska toppmötet vänder sig till lika delar politiker och tjänstepersoner samt litteratur- och förlagsbranschen och organisationer på gräsrotsnivå med intresse för litteratur. Antalet platser är begränsat. Programmet kommer också att sändas på Bokmässan Play.

Vid frågor om programmet, vänligen kontakta Johan Kollén, [email protected].
Vid pressfrågor, vänligen kontakta Maria Rogstad Norberg, [email protected].

Tid: Fredagen den 4 mars kl 8-13
Plats: Svenska Mässan i Göteborg

 

Program

08.00
FRUKOSTMINGEL
Drop in

09.00
POESI OCH VÄLKOMSTTAL
Årets Brunnslockspoet 2021 Malte Persson läser sin brunnslocksdikt.

Conny Brännberg, ordförande kulturnämnden Västra Götalandsregionen, och Frida Edman, ansvarig Bokmässan, hälsar välkomna till det litteraturpolitiska toppmötet. Riksdagens talman Andreas Norlén medverkar via länk och delar med sig av sin syn på litteraturens betydelse för demokratin och samhället.

09.15
INLEDNING
Dagens moderator Stefan Eklund, chefredaktör Borås Tidning, presenterar dagens program.

09.20
SAMTAL: Litteraturstaden Göteborg
I november 2021 utsågs Göteborg till Sveriges första litteraturstad inom Unescos globala nätverk för kreativa städer. Vad innebär det? Vad består litteraturstaden Göteborg av? Hur kommer arbetet att se ut framåt?

Olav Fumarola Unsgaard, redaktör och programansvarig Litteraturhuset Göteborg, inleder med att presentera en färsk kartläggning av vilka litterära aktörer som finns i Göteborg.

Medverkande:
Anna Rosengren, direktör kulturförvaltningen Göteborgs Stad
Fredrika Lagergren Wahlin, rektorsråd Göteborgs universitet
Hans M Hirschi, vice ordförande Författarcentrum Väst

Svenska Unesco-rådets generalsekreterare Anna-Karin Johansson överräcker ett formellt bevis på att Göteborg är en Unesco Litteraturstad. Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande i Göteborgs Stad, tar emot utmärkelsen.

09.50
SAMTAL: Behöver Sverige en litteraturpolitik?
Behöver Sverige en litteraturpolitik – och vad är det egentligen? Hur har den svenska litteraturpolitiken sett ut historiskt och hur fungerar den idag? Hur mår litteratursverige?

Medverkande:
Jeanette Gustafsdotter, kulturminister
Christer Nylander (L), ordförande riksdagens kulturutskott
Benny Marcel, direktör Nordisk kulturfond
Linnéa Lindsköld, docent i biblioteks- och informationsvetenskap Högskolan i Borås och föreståndare för Centrum för kulturpolitisk forskning
Marlen Eskander, grundare och verksamhetschef Läsfrämjarinstitutet och ledamot i Läsrådet

10.40
KAFFEPAUS

11.00
BRANDTAL
Författaren Eija Hetekivi Olsson delar med sig av sina tankar kring litteratur, läsande och skrivande – och politik.

11.10
SAMTAL: Litteraturens branschorganisationer lyfter sina viktigaste frågor
Representanter för litteraturens branschorganisationer i samtal om de viktigaste frågorna inom svensk litteraturpolitik ur deras respektive perspektiv.

Medverkande:
Grethe Rottböll, ordförande Sveriges Författarförbund, Maria Hamrefors, ordförande Svenska Bokhandlareföreningen, Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening, och Jesper Monthan, ordförande Svenska Förläggareföreningen.

11.45
SAMTAL: Litteraturpolitisk dialog
Ett samtal med politiska representanter på lokal, regional och nationell nivå. Vilken litteraturpolitik vill de driva? Cirka 20 min. Därefter får samtliga mötesdeltagare djupdyka i ett par frågor i mindre gruppdiskussioner, frågorna lyfts avslutningsvis i helgrupp under moderatorns ledning. Cirka 25 minuter.

Medverkande politiker på scenen:
Conny Brännberg (KD), ordförande Kulturnämnden Västra Götalandsregionen
Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande i Göteborgs Stad
Vasiliki Tsouplaki (V), vice ordförande i riksdagens kulturutskott
Nina Björby (S), ordförande i kulturutskottet i Region Västerbotten
Frida Trollmyr (S), ordförande kulturnämnden Malmö stad

12.45
SAMMANFATTANDE REFLEKTIONER
Victoria Greve, tf kulturchef Göteborgs-Posten, och Linnéa Lindsköld, docent i biblioteks- och informationsvetenskap Högskolan i Borås och föreståndare för Centrum för kulturpolitisk forskning, sammanfattar sina intryck av dagen och reflekterar kring var svensk litteraturpolitik står idag.

13.00
LITTERATURPOLITISKT MINGEL