Litteraturpolitiskt toppmöte 25 september 2024

För tredje året i rad arrangeras Litteraturpolitiskt toppmöte med syfte att stärka den svenska litteraturpolitiken genom dialog och samtal. Mötet arrangeras av Bokmässan i Göteborg med Kulturnämnden Västra Götalandsregionen som huvudpartner. Det äger rum den 25 september på Svenska Mässan Gothia Towers i anslutning till årets bokmässa.

Programmet publiceras i juni och utvecklas i samarbete med Göteborg UNESCO City of Literature, Nätverkstan samt flera branschorganisationer. Till mötet bjuds politiker, bransch, akademi, tjänstepersoner och författare in i syfte att stärka det litteraturpolitiska samtalet, utbyta erfarenheter och lära av varandra.

Dagen inleds 9.30 med frukostmingel och registrering. Klockan 10.30 startar mötet och pågår fram till klockan 17.00