Pressackreditering

Välkommen till Bokmässan 2019!

Pressackreditering 2019
Vi hälsar dig välkommen att bevaka 2019 års Bokmässa, som äger rum den 26–29 september på Svenska Mässan i Göteborg. För att underlätta ditt arbete är vi noga med att endast ackreditera dem som har uppdrag att bevaka mässan av en redaktion för en framtida publicering.

Till ansökan om pressackreditering
Observera att inga presskort skickas ut per brev, utan skickas ut digitalt efter att din ackreditering har bekräftats. Ackrediteringen på hemsidan stänger 23 september.

För frilansjournalister
Frilansjournalister ska tillsammans med ansökan lämna uppgifter till kontaktperson och ett intyg från den redaktion som är uppdragsgivare. Intyget mailas till press@bokmassan.se
Vi ackrediterar endast dem som har uppdrag från en redaktion att bevaka Bokmässan.

För redaktionerna
Från redaktionerna vill vi ha en samlad anmälan för varje redaktion med underskrift av ansvarig person. Till denna anmälan krävs inte individuella intyg. För att göra en samlad anmälan används med fördel meddelanderutan i ackrediteringsformuläret. Skriv då namn och e-post till de personer som anmälan avser.

Alternativ till ackreditering
Journalister som inte har uppdrag att bevaka mässan är välkomna att besöka utställningshallarna under en dag utan kostnad. Biljett hämtas i Press Centre mot uppvisande av presslegitimation eller motsvarande.
Medlemmar i Svenska Journalistförbundet erbjuds att köpa seminariekort med 50 % rabatt av ordinarie pris. Dessa seminariekort köps på plats på Svenska Mässan, vid försäljningsdisken i entré 8 (entrén vid Scandinavium).

Klimatkvällen den 27 september
Obs! Pressackrediteringen gäller inte till Klimatkvällen i samband med Bokmässan den 27 september på Göteborgs Konserthus.
Varmt välkommen att lösa biljett via Konserthusets hemsida >>

Varmt välkommen till den 35:e Bokmässan!

För information om ackrediteringar kontakta Bokmässans pressavdelning
press@bokmassan.se