Julia Korkman

Julia Korkman är författare till den prisbelönta populärvetenskapliga boken Minnets Makt. Berättelser från rättssalen (Schildts & Söderströms, 2022). I boken dryftar hon hur vårt minne fungerar, vilka felkällor detta kan medföra i rättsprocesser och vi kan få fram möjligast tillförlitliga vittnesmål. Boken illustrerar med ett stort antal rättsfall, från 1600-talets häxprocesser till kända fall från senare tid, som Bodommorden och mordet på Olof Palme. Korkman beskriver också fall hon själv arbetat med och sådana hon analyserat på begärande av grävande journalister såsom Spår.
 
Julia Korkman är arbetslivsprofessor vid ämnet juridik och docent i rättspsykologi. Hon är verksam som forskare vid Åbo Akademi samt specialplanerare vid det Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI). Hon är även ordförande för det europeiska vetenskapliga samfundet för rättspsykologi (European Association of Psychology and Law). Hon är också en aktivt konserterande sångerska.
 

Arkiv
Denna sida visar ett arkiverat innehåll från tidigare år.

Sökresultat

Sökord