Bokmässans bildningspris 2022

Årets tema och jury presenteras, och nomineringen öppnas

Juryn för Bokmässans bildningspris 2022:  Anna Linell, Global Utmaning, Oskar Ekström, Bokmässan, Helene Karlsson, Stockholm Resilience Centre, Patrik Desthon, Olof Palmes Internationella Center, Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund

Med bildningen, mot klimatkrisen

Nu öppnar nomineringen till Bokmässans bildningspris 2022. I år sätter vi ljuset på bildningens roll i vår tids ödesfråga. Klimatomställningen måste ske här och nu. Utsläppen måste minska mycket snabbt. Forskarna är eniga om att klimatet förändras. Bränder, torka, värmeböljor och skyfall har avlöst varandra över hela världen de senaste åren, så även i Sverige. Problemen kommer att öka i takt med att temperaturen stiger. Utmaningen är enorm – men vi har fortfarande chansen. Det kräver engagemang av alla. Därför är Klimatkrisen ett av Bokmässans teman 2022. Författare, forskare, politiker, aktivister och andra från hela världen bjuds in för att tillsammans hitta vägar framåt i vår tids ödesfråga.

För Bokmässans bildningspris 2022 blir Klimatkrisen ensamt tema. Priset kommer i år delas ut till en aktör som med bildning som verktyg arbetar för att främja samhällets klimatomställning genom att sprida kunskap, mobilisera och bidra till positiv samhällsförändring. Allmänhet och organisationer är välkomna att nominera en person, organisation eller verksamhet som gjort avtryck genom att med bildningen som verktyg verka för att öka takten i klimatomställningen i Sverige eller världen.

Vinnaren presenteras som alltid på själva Bokmässan i september. Juryn består av följande personer:

Anna Linell, Tankesmedjan Global Utmaning
Helene Karlsson, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet
Patrik Desthon, Olof Palmes Internationella Center
Åsa Fahlén,Lärarnas Riksförbund
Oskar Ekström, programchef Bokmässan och ordförande i juryn 

– Bokmässans bildningspris uppmärksammar insatser som tar vara på bildningens kollektiva natur, med bred, långsiktig och fördjupad kunskapsförmedling i centrum. Genom att koppla årets bildningspris till temat Klimatkrisen hoppas vi få in många nomineringar som visar på långsiktiga bildningsinsatser inom samhällets utmanande klimatomställning, säger juryordförande Oskar Ekström.

Nomineringen är öppen till och med den 16 augusti. Den nominerade personen eller organisationens arbete ska präglas av relevanta frågor som rör klimatkrisen. Bokmässan tar inte emot nomineringar för kommande satsningar. Arbetet måste vara påbörjat och ha ett klart syfte och mål, nomineringen ska innehålla en kortfattad beskrivning av genomförda och planerade aktiviteter.

Priset delas ut vid en ceremoni under Bokmässan och vinnaren tilldelas, förutom ett diplom, ett unikt verk skapat för Tema Klimatkris och Bokmässans Bildningspris

Till nomineringen