Nominera din kandidat till Bokmässans bildningspris 2022

Klimatomställningen måste ske här och nu. Utsläppen måste minska mycket snabbt. Forskarna är eniga om att klimatet förändras. Bränder, torka, värmeböljor och skyfall har avlöst varandra över hela världen de senaste åren, så även i Sverige. Problemen kommer att öka i takt med att temperaturen stiger. Utmaningen är enorm – men vi har fortfarande chansen. Det kräver engagemang av alla. Därför är Klimatkrisen ett av Bokmässans teman 2022. Författare, forskare, politiker, aktivister och andra från hela världen bjuds in för att tillsammans hitta vägar framåt i vår tids ödesfråga. För Bokmässans bildningspris 2022 blir Klimatkrisen ensamt tema. Priset kommer i år delas ut till en aktör som med bildning som verktyg arbetar för att främja samhällets klimatomställning genom att sprida kunskap, mobilisera och bidra till positiv samhällsförändring.

Allmänhet och organisationer är välkomna att nominera en person, organisation eller annan verksamhet som gjort avtryck genom att med bildningen som verktyg verka för att öka takten i klimatomställningen i Sverige eller världen. Bokmässan tar inte emot nomineringar för kommande satsningar. Arbetet måste vara påbörjat och ha ett klart syfte och mål, nomineringen ska innehålla en kort beskrivning av genomförda och planerade aktiviteter.

Nomineringen är stängd. Tack till er som nominerat!