Arkiv 2023
Denna sida visar ett arkiverat innehåll från tidigare år.

Visionen om den självförsörjande kommunen

Beskrivning

Tankar om staden och matförsörjningen i en hållbar framtid och fördelarna med en flerkärnig ortstruktur som den i Skaraborg med Jonathan Naraine – Planarkitekt, Skara kommun

Hur planerar vi för en lokal matförsörjning på kommunal nivå och hur ser en självförsörjande stadsdel ut?
Jonathan skrev sitt exjobb i masterexamen på Chalmers Arkitektur om planeringstrategier för hur kommuner kan bli självförsörjande på mat och skapa en nettoinlagring av koldioxid genom regenerativt lantbruk. Nu arbetar han som planarkitekt i Skara kommun, som är på väg att bli en regional nod inom gröna näringar, och utforskar koncept kring lokal matförsörjning i kommunen och i framtida bostadsområden och stadsdelar som byggs. Hör om fördelarna med en flerkärnig ortstruktur som den som finns i Skaraborg och visionen om att planera för en självförsörjande kommun.

Är det möjligt att producera all den mat som invånarna behöver även vid en ökad befolkning och samtidigt lagra in mer kol än invånarna släpper ut? Vilka möjligheter har mindre kommuner såsom Skara? Jonathan vill väcka tankar om hur man genom medskapande designprocesser kan skapa ett mer lokalt och regenerativt matsystem, en process som kan drivas tillsammans mellan medborgare på gräsrotsnivå och tjänstemän i kommunen.

Biljett: Ingår i entrébiljetten.

Arkiv
Presenterades 2023
fredag / 29 sep / 2023
14:30-14:50
Beskrivning

Tankar om staden och matförsörjningen i en hållbar framtid och fördelarna med en flerkärnig ortstruktur som den i Skaraborg med Jonathan Naraine – Planarkitekt, Skara kommun

Hur planerar vi för en lokal matförsörjning på kommunal nivå och hur ser en självförsörjande stadsdel ut?
Jonathan skrev sitt exjobb i masterexamen på Chalmers Arkitektur om planeringstrategier för hur kommuner kan bli självförsörjande på mat och skapa en nettoinlagring av koldioxid genom regenerativt lantbruk. Nu arbetar han som planarkitekt i Skara kommun, som är på väg att bli en regional nod inom gröna näringar, och utforskar koncept kring lokal matförsörjning i kommunen och i framtida bostadsområden och stadsdelar som byggs. Hör om fördelarna med en flerkärnig ortstruktur som den som finns i Skaraborg och visionen om att planera för en självförsörjande kommun.

Är det möjligt att producera all den mat som invånarna behöver även vid en ökad befolkning och samtidigt lagra in mer kol än invånarna släpper ut? Vilka möjligheter har mindre kommuner såsom Skara? Jonathan vill väcka tankar om hur man genom medskapande designprocesser kan skapa ett mer lokalt och regenerativt matsystem, en process som kan drivas tillsammans mellan medborgare på gräsrotsnivå och tjänstemän i kommunen.

Biljett: Ingår i entrébiljetten.

Språk: Svenska
Arrangör: Studiefrämjandet med stöd av Västra Götalandsregionen