Live på Biblioteksscenen : Angelägen forskning – tema minoritetsspråk

Beskrivning

Språk handlar inte bara om att läsa och skriva, utan också om att få uppleva hur det talas. Hur arbetar folkbibliotek läsfrämjande med minoritetsspråk och på vilket sätt kan den muntliga berättartraditionen ge fler verktyg i det arbetet? Om detta diskuterar Hanna Schimmer, bibliotekskonsulent vid Sametinget och Samernas bibliotek och Charlotte Hyltén-Cavallius, docent i minoritetsstudier, Institutet för språk och folkminnen. Samtalsledare är Tomas Woodski, Institutet för språk och folkminnen och jiddischaktivist. Frågestund efter samtalet äger rum i montern Nationella bibliotekstjänster, nära Biblioteksscenen. Webbinariet teckenspråkstolkas och skrivtolkas och sänds direkt på Digiteket.se. Programmet är en del av serien Angelägen forskning – ett forskarforum för stärkta bibliotek , ett samarbete mellan Kungliga biblioteket, MTM och Kulturrådet.

Biljett: Ingår i entrébiljetten.

fredag / 29 sep / 2023
09:00-09:30
Beskrivning

Språk handlar inte bara om att läsa och skriva, utan också om att få uppleva hur det talas. Hur arbetar folkbibliotek läsfrämjande med minoritetsspråk och på vilket sätt kan den muntliga berättartraditionen ge fler verktyg i det arbetet? Om detta diskuterar Hanna Schimmer, bibliotekskonsulent vid Sametinget och Samernas bibliotek och Charlotte Hyltén-Cavallius, docent i minoritetsstudier, Institutet för språk och folkminnen. Samtalsledare är Tomas Woodski, Institutet för språk och folkminnen och jiddischaktivist. Frågestund efter samtalet äger rum i montern Nationella bibliotekstjänster, nära Biblioteksscenen. Webbinariet teckenspråkstolkas och skrivtolkas och sänds direkt på Digiteket.se. Programmet är en del av serien Angelägen forskning – ett forskarforum för stärkta bibliotek , ett samarbete mellan Kungliga biblioteket, MTM och Kulturrådet.

Biljett: Ingår i entrébiljetten.

Språk: Svenska
Arrangör: Kulturutveckling i samarbete med Kungliga biblioteket, Kulturrådet och MTM