Erik Titusson

Erik Titusson är förlagschef och förläggare för Lilla Piratförlaget som sedan 2011 ger ut barn- och ungdomslitteratur. Förlaget ger ut svensk litteratur samt böcker i översättning. Sedan 2020 är Erik Titusson även vd för Piratförlaget. www.lillapiratforlaget.se

Foto: Stefan Tell

Sökresultat

Sökord