Nätverkstan Kultur

  • Monter: B02:41

Beskrivning

Nätverkstan är en oberoende aktör i svenskt och internationellt kulturliv som verkar för en kritisk offentlighet, nyskapande och öppenhet. Ägda av kulturtidskrifter och studieförbund stöder vi småskalig publicistisk, kulturell och konstnärlig verksamhet.

I Nätverkstan Kulturtidskrifters monter hittar du ett stort utbud av landets alla kulturtidskrifter, både i fysisk form och i scenprogrammet. Detta är den självklara platsen för den kulturintresserade som vill ta del av djuplodande journalistik.

Vår samutställare Tidskriftscentralen kompletterar utbudet av svenska kuluturtidskrifter med 13 finlandssvenska.

Adressuppgifter
Nätverkstan Kultur
Box 31120
400 32 GÖTEBORG
SVERIGE
telefon
+46 31 7439904
Följ utställaren på