Hjulet AB, Förlaget

Monter D03:21
Monter D03:21

Info om utställaren

Böcker på svenska och danska för barn och ungdom (och vuxna) – främst från/om Afrika, Asien, Latinamerika, m. fl: vardag, kultur, sagor ... men också böcker av Wolf Erlbruch (ALMA 2017). Vackra böcker till attraktiva priser. Den framträdande brasiliansk-indianska författare Cristino Wapichana lanserar och signerar sin bok "Nattens mun", lördagen 30 september: kl 11.30 - 11.50 - Ung Scen - Cristino Wapichana i samtal med Ann-Helén Laestadius. Moderator Helena Vermcrantz. kl 14:00 - 14:30 - Brasiliens monter C 02:01 - presentation av boken Nattens Mun - med Wapichana och Helena Värmcrantz. kl 15:00- 15:25 - Mångkulturtorget - Wapichana i samtal med Helena Vermcrantz. Wapichana kan också träffas på Hjulets monter.
Adressuppgifter
Hjulet AB, Förlaget
Brydegårdsvej 17A
DK-2760 MÅLÖV
DANMARK
webbplats
http://www.hjulet.nu
epost
mail@hjulet.nu
telefon
+45 44977664, +45 23326195