Jämställdhet – Tema på Bokmässan 2019

Jämställdhet är en av vår tids stora rättvisefrågor. Bokmässans temasatsning 2019 vitaliserar samtalet om jämställdhet, med avstamp i hundraårsjubileet för allmän och lika rösträtt i Sverige.

1919 röstade Sveriges riksdag igenom allmän och lika rösträtt, och 1979 antogs Sveriges första jämställdhetslag: Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Könsgapet har minskat i Sverige och runtom i världen under lång tid, men det är långt kvar innan maktbalansen mellan könen är helt utjämnad. På global nivå närmare bestämt 108 år med dagens utvecklingstakt, enligt World Economic Forums senaste jämställdhetsmätningar från 2018. Inom vissa områden ännu längre. Metoo, det ökande näthatet mot kvinnor och nya diskussioner om aborträtten visar att jämställdheten ständigt måste försvaras och belysas. Det kan litteraturen hjälpa oss med.

Vi lyfter berättelser som annars inte berättas. Vi sprider kunskap, inspirerar och utmanar med utgångspunkt i den svenska utgivningen – och förnyar den svenska debatten med internationella författare, journalister, forskare och musiker. Tillsammans med förlag och andra partners låter vi jämställdheten genomsyra Bokmässan 2019.

I jämställdhetstemat medverkar bland andra Caitlin Moran, som samtalar med Clara Henry om sin dråpliga och hjärtevärmande roman Konsten att bli känd, en skarp kritik av patriarkatet i allmänhet och musikbranschen i synnerhet. Calle Brunell (Man. I ljuset av #metoo), Musse Hasselvall (Sorgen) och Atilla Yoldas (Mansboken) är alla aktuella med böcker som på olika sätt behandlar manlighet. Helen Pankhurst, barnbarnsbarn till suffragetterna reflekterar över vad vi kan lära av suffragetternas kamp för rösträtt i Storbritannien. Och tillsammans med organisationen MÄN bjuder Bokmässan in alla män till ett stormöte med fokus på kulturvärlden i allmänhet och litteraturbranschen i synnerhet. Patrik Lundberg, Mats Söderlund och Alexander Karim samtalar om vad vi kan göra för att bryta tystnadskulturen och hur män kan vara en del av lösningen – och självklart är även kvinnor välkomna till stormötet.

Fler starka feministiska förebilder som på olika sätt belyser jämställdhetsfrågor och inspirerar till förändring, och som du också möter på årets Bokmässa är Samar YazbekGemma Hartley, Kate Davies och Jamaica Kincaid. Flera är aktuella med nya böcker under året.
Läs mer här >>