Jämställdhet

Jämställdhet – Tema på Bokmässan 2019

Jämställdhet är en av vår tids stora rättvisefrågor. Bokmässans temasatsning 2019 vitaliserar samtalet om jämställdhet, med avstamp i hundraårsjubileet för allmän och lika rösträtt i Sverige.

1919 röstade Sveriges riksdag igenom allmän och lika rösträtt, och 1979 antogs Sveriges första jämställdhetslag: Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Könsgapet har minskat i Sverige och runtom i världen under lång tid, men det är långt kvar innan maktbalansen mellan könen är helt utjämnad. På global nivå närmare bestämt 108 år med dagens utvecklingstakt, enligt World Economic Forums senaste jämställdhetsmätningar från 2018. Inom vissa områden ännu längre. Metoo, det ökande näthatet mot kvinnor och nya diskussioner om aborträtten visar att jämställdheten ständigt måste försvaras och belysas. Det kan litteraturen hjälpa oss med.

Vi lyfter berättelser som annars inte berättas. Vi sprider kunskap, inspirerar och utmanar med utgångspunkt i den svenska utgivningen – och förnyar den svenska debatten med internationella författare, journalister, forskare och musiker. Redan nu är det klart att den syriska författaren Samar Yazbek gästar Bokmässan. Tillsammans med förlag och andra partners låter vi jämställdheten genomsyra Bokmässan 2019.

Välkommen till 8 mars-event: Smygsläpp inför tema Jämställdhet på Bokmässan och bokreleaser!
Statement / Ni måste flytta på er / Bokmässan Tema Jämställdhet
En kväll om musik, patriarkat och förändring – och smygsläpp inför Bokmässan 2019.
Arrangörer: Teg Publishing, Mondial och Bokmässan Göteborg.

Den 8 mars, på internationella kvinnodagen, arrangerar Bokmässan Göteborg, Teg Publishing och Mondial, ett gemensamt event på Göteborgs Litteraturhus. Emma Knyckare och Annah Björk i samtal med Oskar Ekström, programchef för Bokmässan.
DJ: Demonika.

Läs mer om eventet >>