Jämställdhet

Jämställdhet – Tema på Bokmässan 2019

Jämställdhet är en av vår tids stora rättvisefrågor. Bokmässans temasatsning 2019 vitaliserar samtalet om hur jämställdhet kan uppnås, med avstamp i hundraårsjubileet för allmän och lika rösträtt i Sverige.

1919 röstade Sveriges riksdag igenom allmän och lika rösträtt, och 1979 antogs Sveriges första jämställdhetslag: Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Könsgapet har minskat i Sverige och runtom i världen under lång tid, men det är långt kvar innan maktbalansen mellan könen är helt utjämnad. På global nivå närmare bestämt 108 år med dagens utvecklingstakt, enligt World Economic Forums senaste jämställdhetsmätningar från 2018. Inom vissa områden ännu längre. Metoo, det ökande näthatet mot kvinnor och nya diskussioner om aborträtten visar att jämställdheten ständigt måste försvaras och belysas. Det kan litteraturen hjälpas oss med.

Vi lyfter berättelser som annars inte berättas. Vi sprider kunskap, inspirerar och utmanar med utgångspunkt i den svenska utgivningen – och förnyar den svenska debatten med internationella författare, journalister, forskare och musiker. Redan nu är det klart att den syriska författaren Samar Yazbek gästar Bokmässan. Tillsammans med förlag och andra partners låter vi jämställdheten genomsyra Bokmässan 2019.