HOPE SIGNS

Bokmässan vill inspirera till både tanke och handling med protestskyltar för klimatet
– skrivna av några av vår tids främsta författare.

”Tema Klimatkrisen på Bokmässan handlar om att koppla ihop kultur och vetenskap för att på olika sätt engagera och mobilisera kring vår tids ödesfråga. Syftet med Hope Signs är att visa på ordets kraft och möjlighet att beröra och inspirera till förändring. Vi hoppas att skyltarna väcker intresse och sätter i gång tankar, både hos författarna själva som varit med och skrivit skyltarna, hos Bokmässans besökare och hos alla andra som ser dem, precis som de inspirerar oss.”

Oskar Ekström, Programchef på Bokmässan.

I år är Klimatkrisen ett av Bokmässans teman. En kris som har fått människor att demonstrera världen över med budskap som uppmanar till handling. För att visa på litteraturens unika förmåga att inspirera och engagera, har vi på Bokmässan gett flera av vår tids mest erkända författare i uppdrag att skriva protestskyltar för klimatet. Vår ambition är att ge fler tillgång till ett av människans mest kraftfulla verktyg för att inspirera till förändring – det skrivna ordet.

Med skyltarna vill vi göra det möjligt för alla att engagera sig i vår tids största kris, med hjälp av ord från våra stora författare.

Läs mer, och ta del av alla 56 skyltarna från författare runt om i världen – och använd dem för att föra budskapet vidare – eller besök oss på Bokmässan 22-25 september för att göra detsamma.

Skyltarna har formgivits av Johanna Burai.

Till Hope Signs kampanjsida. →

”Hopp kommer att vara ett alltmer centralt begrepp för oss människor i framtiden. Allt fler undrar hur de ska få hopp när klimatkrisens konsekvenser blir allt tydligare och det politiska ledarskapet sviker. Det är då man måste förstå att hopp inte är det samma som optimism. Hopp är inte en stekt sparv som kommer flygande in i munnen av sig själv. Hopp är resultatet av arbete, alltså inte något man får, utan någon man skaffar. Genom att börja tänka, känna och agera på ett annat sätt.”

Björn Wiman, författare och kulturchef på Dagens Nyheter.

Ladda ned pressbild.

”Jag hade turen att växa upp i olika sammanhang där behovet av respekt för – och balans med – miljön var en självklarhet. Naturen var inget vi kunde ta för givet, vi var delar av en helhet i ett ekosystem och jorden försörjde oss. När jag nu ser mig omkring och reser runt i världen känner jag hopplöshet och frånkoppling. Min förhoppning är att mänskligheten tillsammans kan lära sig hur kraftfull varje enskild åtgärd mot klimaträttvisa verkligen är. Jorden rymmer vår historia, vårt förflutna och vår framtid.”

Emily Joof, författare.

Ladda ned pressbild.


Auktioner till förmån för Naturskyddsföreningen
En utgåva av varje skylt kommer att auktioneras ut via Tradera: pengarna som genereras doneras oavkortat till Naturskyddsföreningen och deras arbete för miljön. Auktionen pågår mellan den 7 september kl. 12.00 t.o.m. 25 september kl. 23.59. 

Till auktionerna. 

Besök oss på Bokmässan 22-25 september för att se hela utställningen på årets Klimatområde, en del i Tema Klimatkrisen. Temat inkluderar en stor mängd möten, scenprogram och seminarier, och arrangeras i samarbete med Tankesmedjan Global Utmaning, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms Universitet, Climate Live/Fridays for Future samt en lång rad förlag och organisationer.

Läs mer om Tema Klimatkrisen här.

För mer info och bilder, kontakta:

Maria Rogstad Norberg

Kommunikationschef
+46 31 708 84 70
[email protected]