Klimatkrisen

Klimatomställningen måste ske här och nu. Utsläppen måste minska kraftigt under de närmaste åren. Forskarna är eniga om att klimatet förändras. Bränder, torka, värmeböljor och skyfall har avlöst varandra över hela världen de senaste åren, så även i Sverige. Problemen kommer att öka i takt med att temperaturen stiger. Utmaningen är enorm – men vi har fortfarande chansen. Det kräver engagemang av alla. Därför är Klimatkrisen ett av Bokmässans teman 2022. Författare, forskare, politiker, aktivister och andra från hela världen bjuds in för att belysa denna ödesfråga för mänskligheten.

Hur kan takten öka i klimatomställningen? Hur kan vi engagera och mobilisera människor att bidra i omställningen? Och vilken roll kan kulturen och litteraturen spela i arbetet? I tema Klimatkrisen utforskar Bokmässan dessa frågor tillsammans med författare, forskare, politiker, aktivister och andra från hela världen. Genom samarbeten med en lång rad förlag, organisationer och andra aktörer kopplar vi ihop kultur, vetenskap och politik för att tillsammans hitta vägar framåt i vår tids ödesfråga.

Temat Klimatkrisen presenteras i samarbete med Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och Tankesmedjan Global Utmaning, med medel från Formas.

Klicka här för att ta del av vårt faktaunderlag, sammanställt av Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.