Klimatkrisen – Tema 2022

Klimatkrisen

Den globala uppvärmningen är akut. FN:s klimatpanel är tydlig i sin senaste rapport från 2021: ”Det är otvetydigt att mänsklig påverkan har värmt upp atmosfären, havet och landmassan.” Om vi inte lyckas begränsa temperaturökningen till 1,5 grader på några få år står världen inför en katastrof. Utmaningen är enorm – men vi har fortfarande chansen. Det kräver engagemang av alla.

Vilken roll kan kulturen och litteraturen spela i kampen mot klimatförändringarna? Hur kan takten öka i den klimatomställning som krävs? Borde ekocid – storskalig miljöförstöring – göras till ett internationellt brott på samma sätt som folkmord och brott mot mänskligheten? Bokmässan bjuder in författare, forskare, politiker, aktivister och andra från hela världen för att medverka i tema Klimatkrisen. Genom samarbeten med en lång rad förlag, organisationer och andra aktörer kopplar vi ihop kultur, vetenskap och politik för att öka kunskapen och medvetenheten, och för att engagera och mobilisera i denna ödesfråga för mänskligheten.