Svenskt näringslivs läsvanor

Svenska börs-vd:ar läser oftare än genomsnittet och anser att bildning är viktigt.

En ny undersökning indikerar att börs-vd:ar läser betydligt oftare än genomsnittet av befolkningen och värderar bildning högt. Tre av fyra anser också att det är viktigt att en person som ska rekryteras är bildad. Undersökningen har gjorts av Novus på uppdrag av Bokmässan, i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm. Undersökningen om börs-vd:ars läsvanor är en del i Bokmässans långsiktiga engagemang i att främja läsning och bildning.

Undersökningen gjordes under maj och juni 2019, och samtliga svenska vd:ar och vice vd:ar på börsbolag noterade på OMX:s och First Norths börslistor kontaktades. Av dessa svarade 80 personer på en telefonintervju om sina läsvanor. Där svarade 59 procent att de läst i en bok under gårdagen. 90 procent hade läst i en bok under den senaste månaden.

Sammanställning svenskt näringslivs läsvanor 2019 >>

Här hittar du Novus undersökning om näringslivets läsvanor
Novus Näringslivets läsvanor