Här är vinnarna i Bokmässans arkitekttävling – juryn ledd av Gert Wingårdh var enig

11 May / 2023

Bokmässans arkitekttävling är avgjord. Juryn, ledd av Gert Wingårdh, valde enhälligt Albin Aldéns och Hugo Henrikssons bidrag som vinnare. Deras förslag ”Byggmöte” kommer att invigas under Bokmässans första dag i september, och ska sedan fungera som paviljong för ett av 2023 års huvudteman: Staden.

I februari utlyste Bokmässan för första gången en arkitekttävling om gestaltningen av den paviljong som ska utgöra temats mittpunkt, och scen för Staden-temats alla samtal.
Juryn, bestående av arkitekten Gert Wingårdh, Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö, konstnären och formgivaren Linnéa Andersson samt Frida Edman, ansvarig för Bokmässan i Göteborg, valde Albin Aldéns och Hugo Henrikssons bidrag ”Byggmöte” som vinnare. Förslaget hämtar inspiration från de gröna plank som omgärdat bygget av Västlänken under de senaste åren.

Juryns motivering: ”Ett smart förslag som med enkla medel skapar stor användbarhet och ger en igenkännbar bild av en stad i förändring. Gestaltningen identifierar de utmaningar och frågeställningar som staden står inför och skapar en intressant plats att diskutera dessa på. Här får samtal ta plats om så väl den urbana miljön som stadens betydelse för romankonsten.”

Vinnarna tilldelas 20 000 kronor i prissumma.

– Gestaltningen uppmanar till mer konkreta diskussioner om stadens frågor, genom att påminna om att det är idag som morgondagens stad växer fram. Som besökare lämnar man mässhallen efter en dag av samtal och ställs inför samma gröna plank runt byggarbetsplatsen på Korsvägen. Kanske är det med en större förståelse för vart staden är på väg? säger Albin Aldén och Hugo Henriksson, båda arkitekter med egen verksamhet, om sitt gestaltningsförslag.

Två andra bidrag gick vidare till final: Tobias Helmerssons ”City Waste?”, vars idé bygger på att tillvarata schaktmassor och restprodukter från rivna hus och Kaka arkitekters ”Hylla boken – en bokarena”, som skapar ett rum i form av en hylla fylld med bortskänkta böcker. Därtill gav juryn ett särskilt omnämnande till följande förslag:

Den materiella staden, av Simon Poulsgaard 
Blå rummet, av Erik Andersson Arkitektbyrå AB
Paviljong Palmanova, av Mia Folkar Mührer Folkar arkitekter AB

– Vi imponerades av den höga kvaliteten på de inkomna förslagen men var till slut eniga i vårt beslut. Under årets bokmässa kommer Albin Aldéns och Hugo Henrikssons paviljong fyllas med spännande samtal om den urbana miljön – som litterär skådeplats, men också som fristad, som livsmiljö och som arkitektoniskt projekt för att möta framtidens utmaningar, säger Frida Edman.

Ta del av samtliga ovan omnämnda förslag i sin helhet (PDF) →

Vinnare:
Byggmöte av Albin Aldén och Hugo Henriksson

Finalister:
City Waste?, av Tobias Helmersson
Hylla boken – en bokarena, av Kaka arkitekter

Särskilda omnämnanden:
Den materiella staden, av Simon Poulsgaard 
Blå rummet, av Erik Andersson Arkitektbyrå AB
Paviljong Palmanova, av Mia Folkar på Mührer Folkar arkitekter AB

Ett stort tack från oss på Bokmässan och juryn till alla er som inkommit med förslag!

Bokmässans arkitekttävling och tema Staden utformas tillsammans med Göteborg & Co.

Prenumerera på Bokmässans nyhetsbrev

Anmäl dig här