Temapartner Demokrati – Statens medieråd

Anette Novak, direktör för Statens medieråd.
Foto: Anna-Lena Ahlström.

Intervju med Anette Novak, direktör för Statens medieråd

Statens medieråd deltar i temat demokrati på Bokmässan 2021. Varför?
– Myndigheten ska verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare, något som är tätt förknippat med yttrandefriheten, en av våra viktigaste grundlagsskyddade fri- och rättigheter.

– 2021 firar vi 100 år av svensk demokrati mot en mörk fond. Pandemin har satt strålkastarljuset på att bristande källkritik och obalanserad mediediet kan utsätta oss för risker – om vi lyssnar på falska budskap vad gäller smitta, sjukdomar och skydd mot sjukdomar. Dessutom får antidemokratiska narrativ fäste i debatten. Då måste vi som utgör demokratiarmén bli än mer synliga och lyfta den demokratiska värdegrunden: alla röster är lika mycket värda för att alla människor är lika mycket värda.

Hur står det till med svenskarnas medie- och informationskunskaper idag?
– Varierande, skulle jag säga. Av de mindre undersökningar som gjorts är det tydligt att olika grupper är svaga på olika aspekter. Om våra norska grannar är lika oss handlar det bland annat om att unga generellt har svagare kunskaper om traditionella medier och äldre om digitala medier. I den undersökning som Medietilsynet i Norge genomförde 2019 hade 43 % av befolkningen “hög kritisk medieförståelse”. Bakom definitionen gömmer sig en hel rad kriterier, allt från kunskap om hur olika medieslag ägs och finansieras till förmågan att ändra användarinställningar på tjänster som Facebook och Youtube.

Kan du berätta något spännande om de seminarier som ni kommer att hålla?
– Under Bokmässan kommer vi bland annat att presentera 100 korta lektioner i MIK (medie- och informationskunnighet), digital samhällskunskap paketerad för alla som inte har tid. Tillsammans med några av myndighetens MIK-ambassadörer diskuterar vi utmaningar. Hur farligt är det att inte vara medieveten, för individen – och för demokratin?

– Tillsammans med några aktörer i det nationella nätverket MIK Sverige kommer vi också att dela med oss av våra bästa verktyg för en starkare demokrati. Det handlar bland annat om hur lärare eller bibliotekspersonal kan stärka medie- och informationskunnigheten bland sina elever och hur kan unga kan uppmuntras att själva iklä sig rollen som medieproducenter.

TIPS:
Kunskapsbanken på Statens medieråds webbplats är fylld med material för dig som är pedagog eller bibliotekarie. Här hittar du bland annat fördjupning om källkritik, desinformation och konspirationsteorier. I Kunskapsbanken finns material från Digiteket, Internetstiftelsen, UR och Statens medieråd.
Till Kunskapsbanken Statens medieråd