Teman Bokmässan 2021

Bokmässan 2021 genomsyras av tre teman: Demokrati, Nordisk litteratur samt en fortsättning på fjolårets tema LÄS! LÄS! LÄS!

Demokrati

Hur mår demokratin? Med avstamp i hundraårsjubileet av det första riksdagsvalet med allmän och lika rösträtt i Sverige sätter Bokmässan demokrati i fokus 2021. Temat behandlar samtidens utmaningar, historiska perspektiv och framtidens möjligheter.

Frågor om demokrati har diskuterats i flera tusen år. Demokrati är något som ständigt utvecklas och förändras. Just nu ritar pandemin och digitaliseringen om kartan och påverkar kursen framåt i hela världen.

Bokmässans demokratitema innefattar ett 30-tal seminarier som belyser skolans, bildningens och medie- och informationskunnighetens roll, tech-bolagen och mediernas funktion och uppgift, samt lokala, regionala, nationella och globala perspektiv på demokratin.

Temat presenteras i samarbete med kommittén Demokratin 100 år, Lärarnas Riksförbund, Globala Torget, Majblomman och Statens medieråd. Tillsammans med dem och andra aktörer bjuder Bokmässan in svenska och internationella författare, journalister, forskare och debattörer för att ta tempen på och samtala kring hur demokratin står sig inför valet 2022.

Programmet Tema Demokrati

Nordisk litteratur

I den nordiska samtidslitteraturen finns en myriad av litterära röster och skatter som befäster dess starka position i världen. Bokmässan har en lång tradition av att vara en nordisk kulturmanifestation – i år sätter vi extra ljus på våra grannländer.

Den geografiska och kulturella närhet som vi är vana vid har pandemin vänt upp och ner på. Plötsligt finner vi oss stå längre ifrån varandra än kanske någonsin tidigare i modern tid. Kan litteraturen upplösa gränserna och få oss att mötas igen?

Inom temat uppmärksammas den aktuella nordiska utgivningen. Tongivande och älskade författarskap möter några av de mest hyllade författarna i den yngre generationen. Följ med på en bokresa genom hela Norden!

Programmet Tema Nordisk litteratur

LÄS! LÄS! LÄS!

Temat LÄS! LÄS! LÄS! är aktuellare än någonsin. Andelen barn som läser varje dag minskar. Det krävs ett ordförråd på 50.000 ord för att på djupet förstå en dagstidning – utan att läsa eller höra texter har en 17-åring ett ordförråd på 17.000 ord. Ett rikt och levande språk grundläggs redan i förskoleåldern genom högläsning och samtal.

Med temasatsningen fortsätter vi att sätta ljus på språket och läsningen som grundstenar i ett demokratiskt samhälle. Lusten till läsandet och berättandet står i centrum och ger plats för alla former av läsning: med ögon, öron och fingrar. Författare, forskare, experter och lärare strålar samman. I djuplodande samtal utforskas bland annat poesi för lust och lärande, bilderböcker, klassiker – och en ny tankesmedja. Nu tillsätter också regeringen ett Läsråd för att främja läsning.

LÄS! LÄS! LÄS! genomförs tillsammans med Läsrörelsen som startade år 2000 på Bokmässan med mottot ”Ge dina barn ett språk”.

Programmet Tema LÄS! LÄS! LÄS!

Annons