Varför ska vi samarbeta internationellt redan i förskolan?

Beskrivning

Det nordiska samarbetet är viktigt och förskolor i Norden har mycket att lära av varandra såväl genom fysiska utbyten för personalen som digitala samarbeten med barnen. I ett samtal mellan Karin Kaikkonen, handläggare Universitets- och högskolerådet, Annika Palmgren, skolutvecklare från Nordisk förskola och AnnaCarin Fasting, ateljerista och eTwinningambassadör lyfts två framgångsrika Nordplusprojekt: det pågående projektet Inclusion or exclusion där Sverige, Estland, Litauen, Finland och Grönland ingår samt det strategiska samarbetet Nordisk förskola, ett professionssamarbete för ledare inom nordisk förskola.

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland.

Biljett: Ingår i entrébiljetten.

fredag / 29 sep / 2023
14:40-15:00
Beskrivning

Det nordiska samarbetet är viktigt och förskolor i Norden har mycket att lära av varandra såväl genom fysiska utbyten för personalen som digitala samarbeten med barnen. I ett samtal mellan Karin Kaikkonen, handläggare Universitets- och högskolerådet, Annika Palmgren, skolutvecklare från Nordisk förskola och AnnaCarin Fasting, ateljerista och eTwinningambassadör lyfts två framgångsrika Nordplusprojekt: det pågående projektet Inclusion or exclusion där Sverige, Estland, Litauen, Finland och Grönland ingår samt det strategiska samarbetet Nordisk förskola, ett professionssamarbete för ledare inom nordisk förskola.

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna samt Åland, Färöarna och Grönland.

Biljett: Ingår i entrébiljetten.

Språk: Svenska
Arrangör: Universitets-och högskolerådet