Arkiv 2023
Denna sida visar ett arkiverat innehåll från tidigare år.

Urkatastrofen förkroppsligad och en ny humanitarism

Beskrivning

Sättet att se på människors lidande och humanitära insatser förändrades under första världskriget. Det ledde fram till en rättighetsbaserad humanitarism som utgick ifrån internationella samarbeten, där Svenska Röda Korsets humanitära insatser för krigsfångar i de ryska fånglägren i Sibirien spelade en stor roll för utvecklingen. Historikern Christopher Collstedt har studerat hur denna process tog sig uttryck i Sverige 1914-1921 och utgår ifrån ögonvittnesskildringar, medicinska fallbeskrivningar och humanitärrättsliga rapporter skrivna av svenska hjälparbetare och läkare.

Biljett: Ingår i entrébiljetten.

Arkiv
Presenterades 2023
torsdag / 28 sep / 2023
14:00-14:20
Beskrivning

Sättet att se på människors lidande och humanitära insatser förändrades under första världskriget. Det ledde fram till en rättighetsbaserad humanitarism som utgick ifrån internationella samarbeten, där Svenska Röda Korsets humanitära insatser för krigsfångar i de ryska fånglägren i Sibirien spelade en stor roll för utvecklingen. Historikern Christopher Collstedt har studerat hur denna process tog sig uttryck i Sverige 1914-1921 och utgår ifrån ögonvittnesskildringar, medicinska fallbeskrivningar och humanitärrättsliga rapporter skrivna av svenska hjälparbetare och läkare.

Biljett: Ingår i entrébiljetten.

Språk: Svenska
Arrangör: Nordic Academic Press