Shared Reading under pandemin - utmaningar och möjligheter

dagar
timmar tim
minuter min
sekunder sek
kvar
Beskrivning

Grupper och utbildningar i Shared Reading-metoden för högläsning i grupp har en närvaro och närhet i rummet som främjar tillit och goda samtal kring det lästa. Under pandemin har en omställning till digitala grupper och utbildningar av nya läsledare tvingats ske. Hur påverkas samtalet kring den delade läsningen av digitaliseringen? I det här samtalet berättar medverkande om erfarenheter av Shared Reading under pandemiåret. Finns det rentav några fördelar med digitaliseringen? Medverkande i samtalet är Annika Blomqvist, deltagare i en digital Shared Reading-grupp,
AnnaMalin Kax, Studieförbundet Vuxenskolan, projektledare för det treåriga Arvsfondsprojektet Shared Reading i Jönköpings län och Catharina Kåberg, utbildare i Shared Reading, MTM.

LIVE

Redan köpt biljett? Logga in för att ta del av innehållet.
Info om priser, fakturering samt köp av flera biljetter. Klicka här.

torsdag / 23 sep / 2021
14:30-14:50
Lägg till favorit
Beskrivning

Grupper och utbildningar i Shared Reading-metoden för högläsning i grupp har en närvaro och närhet i rummet som främjar tillit och goda samtal kring det lästa. Under pandemin har en omställning till digitala grupper och utbildningar av nya läsledare tvingats ske. Hur påverkas samtalet kring den delade läsningen av digitaliseringen? I det här samtalet berättar medverkande om erfarenheter av Shared Reading under pandemiåret. Finns det rentav några fördelar med digitaliseringen? Medverkande i samtalet är Annika Blomqvist, deltagare i en digital Shared Reading-grupp,
AnnaMalin Kax, Studieförbundet Vuxenskolan, projektledare för det treåriga Arvsfondsprojektet Shared Reading i Jönköpings län och Catharina Kåberg, utbildare i Shared Reading, MTM.

Språk: Svenska
Arrangör: Kulturutveckling VGR i samarbete med Myndigheten för tillgängliga Medier, MTM