Sexualitet och migration

dagar
timmartimme tim
minuterminut min
sekundersekund sek
kvar
Beskrivning

Ämnen som migration och sexualitet är svåra att prata om var för sig, och tillsammans blir det ännu mer komplext. I samhällsdebatten handlar sexualitet och migration ofta om laddade frågor som hedersrelaterat våld och sexuella övergrepp. Men ämnet rymmer, förutom olika kulturella synsätt på sexualitet och familj, många andra viktiga aspekter som äktenskapsmigration, människohandel, HBTQ-frågor, sexualkunskap och ekonomisk marginalisering. Migranter kan vara både förövare och offer och det finns en stor sexuell riskutsatthet inom gruppen. Detta komplexa fält behöver yrkesverksamma som möter migranter i sitt arbete kunna hantera och ha nyanserad kunskap om. Hör Pernilla Ouis, biträdande professor i socialt arbete från Malmö universitet.

LIVE

Tryck på knappen ovan för att köpa biljetter till Play. Du kan också köpa studiobiljetter till Svenska Mässan.
Mer info om olika biljettyper och priser finns här.

lördag / 25 sep / 2021
12:00-12:15
Beskrivning

Ämnen som migration och sexualitet är svåra att prata om var för sig, och tillsammans blir det ännu mer komplext. I samhällsdebatten handlar sexualitet och migration ofta om laddade frågor som hedersrelaterat våld och sexuella övergrepp. Men ämnet rymmer, förutom olika kulturella synsätt på sexualitet och familj, många andra viktiga aspekter som äktenskapsmigration, människohandel, HBTQ-frågor, sexualkunskap och ekonomisk marginalisering. Migranter kan vara både förövare och offer och det finns en stor sexuell riskutsatthet inom gruppen. Detta komplexa fält behöver yrkesverksamma som möter migranter i sitt arbete kunna hantera och ha nyanserad kunskap om. Hör Pernilla Ouis, biträdande professor i socialt arbete från Malmö universitet.

Språk: Svenska
Arrangör: Forskartorget/Malmö universitet

Biljetter till Bokmässan 2021

Köp biljett