Sargade själar

Beskrivning

I andra världskrigets Finland var psykiska krigsskador stigmatiserande, skambelagda och ofta rentav förnekade. Deras historia har tystats ned. Men krigstrauman har plågat generationer av finländare och konsekvenserna av dem har länge varit outforskade. Ett samtal om krigets socialhistoria, en tematik som är synnerligen aktuell även i dag.

Program på engelska (Ville Kivimäki är finskspråkig och samtalar i Göteborg på engelska)

Biljett: Ingår i entrébiljetten.

Beskrivning

I andra världskrigets Finland var psykiska krigsskador stigmatiserande, skambelagda och ofta rentav förnekade. Deras historia har tystats ned. Men krigstrauman har plågat generationer av finländare och konsekvenserna av dem har länge varit outforskade. Ett samtal om krigets socialhistoria, en tematik som är synnerligen aktuell även i dag.

Program på engelska (Ville Kivimäki är finskspråkig och samtalar i Göteborg på engelska)

Biljett: Ingår i entrébiljetten.

Språk: Svenska
Arrangör: Svenska litteratursällskapet i Finland & Appell Förlag