Spår Hjärnan

Robert Plomin möter Anders Hansen

Beskrivning

Vad är viktigast: arv eller miljö? Det är en av den mänskliga biologins mest debatterade frågor. I sin senaste bok Blueprint går psykologen och beteendegenetikern Robert Plomin på djupet med just denna fråga och summerar många års forskning om genetik och sambandet med psykologiska egenskaper. Kommer vi att kunna förutse psykiska problem och styrkor med hjälp av DNA? Robert Plomin är med direkt från London och möter psykiatrikern och överläkaren Anders Hansen i ett samtal om arv, miljö och att skriva populärvetenskapligt. Programledare: Emma Frans, forskare och författare.

Robert Plomin meets Anders Hansen
What is more important: nature or nurture? This is one of the most frequently debated issues in human biology. In his latest book, Blueprint, the psychologist and behavioural geneticist Robert Plomin dives deep into this question and summarises many years’ research about genetics and the link with psychological characteristics. Will we be able to predict mental health issues and strengths with the help of DNA? Participating directly from London, Robert Plomin meets the psychiatrist and attending physicians Anders Hansen in a dialogue about nature, nurture and writing popular science. Program moderator: Emma Frans, researcher and author.

lördag / 26 sep / 2020
17:15-17:45
Lägg till favorit
Beskrivning

Vad är viktigast: arv eller miljö? Det är en av den mänskliga biologins mest debatterade frågor. I sin senaste bok Blueprint går psykologen och beteendegenetikern Robert Plomin på djupet med just denna fråga och summerar många års forskning om genetik och sambandet med psykologiska egenskaper. Kommer vi att kunna förutse psykiska problem och styrkor med hjälp av DNA? Robert Plomin är med direkt från London och möter psykiatrikern och överläkaren Anders Hansen i ett samtal om arv, miljö och att skriva populärvetenskapligt. Programledare: Emma Frans, forskare och författare.

Robert Plomin meets Anders Hansen
What is more important: nature or nurture? This is one of the most frequently debated issues in human biology. In his latest book, Blueprint, the psychologist and behavioural geneticist Robert Plomin dives deep into this question and summarises many years’ research about genetics and the link with psychological characteristics. Will we be able to predict mental health issues and strengths with the help of DNA? Participating directly from London, Robert Plomin meets the psychiatrist and attending physicians Anders Hansen in a dialogue about nature, nurture and writing popular science. Program moderator: Emma Frans, researcher and author.

Språk: Engelska
Arrangör: Natur & Kultur

Intresserad av böckerna i programmet?

Köp dem hos Bokus
Köp dem hos Akademibokhandeln