Revolutionera läsutvecklingen

Beskrivning

Här lyfts vikten av ett systematiskt, effektfullt, och data-informerat besluts­fattande i hela stödkedjan för att lyckas med den kritiska utmaningen att förbättra alla elevers läsförmåga och läslust. Samtalet leds av Malin Frykman, AcadeMedia.Lisa Molin, GU,­Jessica Mozakka, AcadeMedia, Tapio ­Liimatainen, Knivsta kommun, och ­­Karolina Cronberg, Göteborgs Stad, delar sina erfarenheter, insikter och strategier för att höja elevers läsfärdigheter och motverka de fallande resultaten kring elevers läsförmåga. Målet är en likvärdig läsundervisning för alla elever.

Biljett: Seminariekort

torsdag / 26 sep / 2024
15:00-15:45
Scen: R14
Programtyp: Seminarium
Taggning: Skola
Spår: Skolspåret
Beskrivning

Här lyfts vikten av ett systematiskt, effektfullt, och data-informerat besluts­fattande i hela stödkedjan för att lyckas med den kritiska utmaningen att förbättra alla elevers läsförmåga och läslust. Samtalet leds av Malin Frykman, AcadeMedia.Lisa Molin, GU,­Jessica Mozakka, AcadeMedia, Tapio ­Liimatainen, Knivsta kommun, och ­­Karolina Cronberg, Göteborgs Stad, delar sina erfarenheter, insikter och strategier för att höja elevers läsfärdigheter och motverka de fallande resultaten kring elevers läsförmåga. Målet är en likvärdig läsundervisning för alla elever.

Biljett: Seminariekort

Arrangör: Lexplore