Beskrivning

Internationell forskning visar att skolans viktigaste tillgång är dess professionella kapital – det kunnande som lärarna äger. Att utveckla detta är en central faktor för skolans framgång. Ett samtal om professionsutveckling, reflekterande praktiker och skolforskning utifrån Lidingös prisbelönta utvecklingsverksamhet samt ULF-avtalet. Medverkande: Peter Becker, ordförande stiftelsen DiU; Elisabet Nihlfors, professor Uppsala universitet; Tapio Liimatainen, förvaltningschef Lidingö stad. Programledare: Arja Holmstedt Svensson, kvalitetschef UAF Halmstads kommun.

Spår Lärandet

Professionellt kapital – skolans viktigaste tillgång

LIVE
torsdag / 24 sep / 2020
12:15-12:45
Lägg till favorit
Beskrivning

Internationell forskning visar att skolans viktigaste tillgång är dess professionella kapital – det kunnande som lärarna äger. Att utveckla detta är en central faktor för skolans framgång. Ett samtal om professionsutveckling, reflekterande praktiker och skolforskning utifrån Lidingös prisbelönta utvecklingsverksamhet samt ULF-avtalet. Medverkande: Peter Becker, ordförande stiftelsen DiU; Elisabet Nihlfors, professor Uppsala universitet; Tapio Liimatainen, förvaltningschef Lidingö stad. Programledare: Arja Holmstedt Svensson, kvalitetschef UAF Halmstads kommun.

Arrangör: Stiftelsen DiU och huvudmannautmärkelsen Guldtrappan