Arkiv 2023
Denna sida visar ett arkiverat innehåll från tidigare år.

På spaning efter den kulturpolitik som flytt

Beskrivning

Kulturfrågorna står allt oftare i centrum av debatten. Frågor om konst och kultur kopplas till demokrati, identitet och jämlikhet. Kulturens frihet och behovet av konstnärlig integritet står på spel.

Calle Nathanson var vd på riksorganisationen Folkets Hus och Parker under perioden 2013 2023. I nyutgivna boken "På spaning efter den kulturpolitik som flytt" tecknar han en bild av hur kulturfrågornas status har förändrats. Genom ett urval av tidigare publicerade krönikor och nyskrivna texter sammanfattar han de senaste tio åren och pekar ut utmaningar inför framtiden.

I ett samtal mellan Calle Nathanson och Ola Bo Larsson diskuterar de vad av kulturpolitiken som försvunnit och vad som bevarats, samt hur Calle tankar går om kulturen och folkbildning i ljuset av regeringens budget för 2024.

Biljett: Ingår i entrébiljetten.

Arkiv
Presenterades 2023
torsdag / 28 sep / 2023
13:00-13:10
B03:41
Beskrivning

Kulturfrågorna står allt oftare i centrum av debatten. Frågor om konst och kultur kopplas till demokrati, identitet och jämlikhet. Kulturens frihet och behovet av konstnärlig integritet står på spel.

Calle Nathanson var vd på riksorganisationen Folkets Hus och Parker under perioden 2013 2023. I nyutgivna boken "På spaning efter den kulturpolitik som flytt" tecknar han en bild av hur kulturfrågornas status har förändrats. Genom ett urval av tidigare publicerade krönikor och nyskrivna texter sammanfattar han de senaste tio åren och pekar ut utmaningar inför framtiden.

I ett samtal mellan Calle Nathanson och Ola Bo Larsson diskuterar de vad av kulturpolitiken som försvunnit och vad som bevarats, samt hur Calle tankar går om kulturen och folkbildning i ljuset av regeringens budget för 2024.

Biljett: Ingår i entrébiljetten.

Språk: Svenska
Arrangör: Bokförlaget Atlas och Premiss förlag