NYA RÖN OM BARN, UNGA OCH MEDIER

Beskrivning

Vad utmärker medieanvändningen bland barn och unga idag? Här presenteras färska resultat från Ungar & medier, en nationellt representativ enkätundersökning bland svenska barn och ungdomar om deras medieanvändning och attityder till medier, som Statens medieråd genomför vartannat år. Den senaste datainsamlingen skedde hösten/vintern 2022. Yvonne Andersson, fil. dr i medie- och kommunikationsvetenskap vid Statens medieråd redogör för oss.

Biljett: Ingår i entrébiljetten.

torsdag / 28 sep / 2023
10:05-10:20
Beskrivning

Vad utmärker medieanvändningen bland barn och unga idag? Här presenteras färska resultat från Ungar & medier, en nationellt representativ enkätundersökning bland svenska barn och ungdomar om deras medieanvändning och attityder till medier, som Statens medieråd genomför vartannat år. Den senaste datainsamlingen skedde hösten/vintern 2022. Yvonne Andersson, fil. dr i medie- och kommunikationsvetenskap vid Statens medieråd redogör för oss.

Biljett: Ingår i entrébiljetten.

Språk: Svenska
Arrangör: Forskartorget/Statens medieråd