Arkiv 2023
Denna sida visar ett arkiverat innehåll från tidigare år.

NYA RÖN OM BARN, UNGA OCH MEDIER

Beskrivning

Vad utmärker medieanvändningen bland barn och unga idag? Här presenteras färska resultat från Ungar & medier, en nationellt representativ enkätundersökning bland svenska barn och ungdomar om deras medieanvändning och attityder till medier, som Statens medieråd genomför vartannat år. Den senaste datainsamlingen skedde hösten/vintern 2022. Yvonne Andersson, fil. dr i medie- och kommunikationsvetenskap vid Statens medieråd redogör för oss.

Biljett: Ingår i entrébiljetten.

Arkiv
Presenterades 2023
torsdag / 28 sep / 2023
10:05-10:20
Beskrivning

Vad utmärker medieanvändningen bland barn och unga idag? Här presenteras färska resultat från Ungar & medier, en nationellt representativ enkätundersökning bland svenska barn och ungdomar om deras medieanvändning och attityder till medier, som Statens medieråd genomför vartannat år. Den senaste datainsamlingen skedde hösten/vintern 2022. Yvonne Andersson, fil. dr i medie- och kommunikationsvetenskap vid Statens medieråd redogör för oss.

Biljett: Ingår i entrébiljetten.

Språk: Svenska
Arrangör: Forskartorget/Statens medieråd