Arkiv 2023
Denna sida visar ett arkiverat innehåll från tidigare år.

Musik som drivkraft för social hållbarhet

Beskrivning

Det finns många goda exempel på hur svenska städer kan arbeta med musiken som motor i samhällsutvecklingen och stärka mental hälsa hos unga. Inte minst för att uppnå social hållbarhet i de större städerna, där det finns ett behov av större flöden mellan citykärna och stadsdelar, förort och innerstad.

Det lokala arbetet med att skapa trygga mötesplatser och öka tillgänglighet och inkludering är något musiklivet arbetar aktivt med inom olika projekt, som ofta har statligt, regionalt eller kommunalt stöd.

Panelen syftar till att öka förståelsen för och betydelsen av detta arbete, samt diskutera tänkbara visioner inför framtiden.

Efter denna programpunkt fortsätter samtalet i Stims monter B06:62

Deltagare
Moderator: Sandra Wall, Unesco Creative City Norrköping och koordinator för Unescos 59 musikstäder.

Klas Bergling – Grundare och vd, Tim Bergling Foundation.
Nicholas Sosin – Co-founder All My Friends Are Stars Music Festival
Ylva Gustafsson – Regionutvecklare kultur Unesco Creative City Göteborg

Biljett: Ingår i entrébiljetten.

Arkiv
Presenterades 2023
torsdag / 28 sep / 2023
11:30-11:50
Beskrivning

Det finns många goda exempel på hur svenska städer kan arbeta med musiken som motor i samhällsutvecklingen och stärka mental hälsa hos unga. Inte minst för att uppnå social hållbarhet i de större städerna, där det finns ett behov av större flöden mellan citykärna och stadsdelar, förort och innerstad.

Det lokala arbetet med att skapa trygga mötesplatser och öka tillgänglighet och inkludering är något musiklivet arbetar aktivt med inom olika projekt, som ofta har statligt, regionalt eller kommunalt stöd.

Panelen syftar till att öka förståelsen för och betydelsen av detta arbete, samt diskutera tänkbara visioner inför framtiden.

Efter denna programpunkt fortsätter samtalet i Stims monter B06:62

Deltagare
Moderator: Sandra Wall, Unesco Creative City Norrköping och koordinator för Unescos 59 musikstäder.

Klas Bergling – Grundare och vd, Tim Bergling Foundation.
Nicholas Sosin – Co-founder All My Friends Are Stars Music Festival
Ylva Gustafsson – Regionutvecklare kultur Unesco Creative City Göteborg

Biljett: Ingår i entrébiljetten.

Arrangör: STIM