Arkiv 2023
Denna sida visar ett arkiverat innehåll från tidigare år.

LEGOFOLK: FRÅN TRÄLAR TILL TJÄNSTEFOLK

Beskrivning

Legofolket – de som senare kom att kallas tjänstefolk, drängar och pigor – var under lång tid den helt dominerande arbetskraften i Sverige. Från 1200-talet och framåt var att tjäna vid gods och gårdar det vanligaste sättet att försörja sig. Fattiga människor kunde nämligen med stöd av lagen tvingas till arbete för en husbonde. Legofolkssystemet ersatte på det viset träldomen i Sverige. Martin Andersson, forskare vid institutionen för stad och land, avdelningen för agrarhistoria, SLU.

Biljett: Ingår i entrébiljetten.

Arkiv
Presenterades 2023
söndag / 01 okt / 2023
13:40-13:55
Beskrivning

Legofolket – de som senare kom att kallas tjänstefolk, drängar och pigor – var under lång tid den helt dominerande arbetskraften i Sverige. Från 1200-talet och framåt var att tjäna vid gods och gårdar det vanligaste sättet att försörja sig. Fattiga människor kunde nämligen med stöd av lagen tvingas till arbete för en husbonde. Legofolkssystemet ersatte på det viset träldomen i Sverige. Martin Andersson, forskare vid institutionen för stad och land, avdelningen för agrarhistoria, SLU.

Biljett: Ingår i entrébiljetten.

Språk: Svenska
Arrangör: Forskartorget/Kriterium