Lasse Lucidor och stormaktstidens Sverige

Beskrivning

Lasse Johansson Lucidor är en av vårt lands mest legendomspunna diktare. Vem var han? 1600-talshistorikernAnnika Sandén har skrivit biografin_Jag, en olycklig spåman_ där hon utifrån begrepp som ära, våld, lycka och tur placerar Lasse Lucidor mot bakgrund av hans samtid. Hon samtalar med historikern och författarenPeter Englund.

Biljett: Seminariekort

lördag / 30 sep / 2023
16:00-16:30
Beskrivning

Lasse Johansson Lucidor är en av vårt lands mest legendomspunna diktare. Vem var han? 1600-talshistorikernAnnika Sandén har skrivit biografin_Jag, en olycklig spåman_ där hon utifrån begrepp som ära, våld, lycka och tur placerar Lasse Lucidor mot bakgrund av hans samtid. Hon samtalar med historikern och författarenPeter Englund.

Biljett: Seminariekort

Arrangör: Natur & Kultur