Beskrivning

Kan vi förstå kärleken genom kvantfysiken? Och kan man överhuvudtaget komma en annan människa nära? Helena Granström skildrar i Betydelsen av kärlek en parallell tillvaro där en småbarnspappa, en konstnär och en ingenjör lockar in huvudpersonen i lustens och intellektets förvecklingar. Stefano Foconis personligt hållna essä Om kärlekskonsten bjuder på en upptäcktsfärd genom den erotiska materien i dess olika kulturella och individuella former. Vilka är våra vanor, drömmar och motsägelser? Ett samtal om både fysisk och själslig kärlek, paradoxerna och idealen. Programledare: Johanna Frändén, journalist.

Kärlekens fysik

LIVE
lördag / 26 sep / 2020
12:00-12:30
Taggning: Litteraturfestival
Lägg till favorit
Beskrivning

Kan vi förstå kärleken genom kvantfysiken? Och kan man överhuvudtaget komma en annan människa nära? Helena Granström skildrar i Betydelsen av kärlek en parallell tillvaro där en småbarnspappa, en konstnär och en ingenjör lockar in huvudpersonen i lustens och intellektets förvecklingar. Stefano Foconis personligt hållna essä Om kärlekskonsten bjuder på en upptäcktsfärd genom den erotiska materien i dess olika kulturella och individuella former. Vilka är våra vanor, drömmar och motsägelser? Ett samtal om både fysisk och själslig kärlek, paradoxerna och idealen. Programledare: Johanna Frändén, journalist.

Arrangör: Daidalos och Weyler

Intresserad av böckerna i programmet?

Köp dem hos Bokus
Köp dem hos Akademibokhandeln