Göteborgs judiska 1800-tal en okänd historia

Beskrivning

I den gängse historieskrivningen om Göteborg ingår ofta formuleringar om stadens mångkulturella bakgrund: Holländarna som byggde staden, de tyska köpmännen och de brittiska entreprenörerna. Men Göteborg är också en stad där den judiska befolkningen har spelat en väsentlig roll, inte minst under 1800-talet. Den nyutkomna antologin Plats i staden. Göteborgs artonhundratal lyfter fram en för många okänd berättelse om judisk invandring och integration i staden.

Medverkande: Jens Carlesson Magalhães, doktorand i historia, Göteborgs universitet, Pia Lundqvist, docent i historia, Göteborgs universitet.

Samtalsledare: Maja Hultman, doktor i historia, Göteborgs universitet.

Biljett: Ingår i entrébiljetten.

fredag / 29 sep / 2023
15:00-15:45
B07:74
Beskrivning

I den gängse historieskrivningen om Göteborg ingår ofta formuleringar om stadens mångkulturella bakgrund: Holländarna som byggde staden, de tyska köpmännen och de brittiska entreprenörerna. Men Göteborg är också en stad där den judiska befolkningen har spelat en väsentlig roll, inte minst under 1800-talet. Den nyutkomna antologin Plats i staden. Göteborgs artonhundratal lyfter fram en för många okänd berättelse om judisk invandring och integration i staden.

Medverkande: Jens Carlesson Magalhães, doktorand i historia, Göteborgs universitet, Pia Lundqvist, docent i historia, Göteborgs universitet.

Samtalsledare: Maja Hultman, doktor i historia, Göteborgs universitet.

Biljett: Ingår i entrébiljetten.

Språk: Svenska
Arrangör: Göteborgs universitet