Arkiv 2023
Denna sida visar ett arkiverat innehåll från tidigare år.

GÖTEBORG I KOMMUNAL REKLAMFILM

Beskrivning

Hur marknadsför man en stad? Och hur har bilden av Göteborg och stadens invånare byggts upp och förändrats under 1900-talet? Filmvetaren Erik Florin Persson berättar utifrån sin studie där han har undersökt ett femtontal reklam- och informationsfilmer om Göteborg som producerats på beställning av kommunen. Erik Florin Persson, fil. dr i filmvetenskap, Stockholms universitet och Linnéuniversitet medverkar och berättar mer.

Biljett: Ingår i entrébiljetten.

Arkiv
Presenterades 2023
torsdag / 28 sep / 2023
14:20-14:50
Beskrivning

Hur marknadsför man en stad? Och hur har bilden av Göteborg och stadens invånare byggts upp och förändrats under 1900-talet? Filmvetaren Erik Florin Persson berättar utifrån sin studie där han har undersökt ett femtontal reklam- och informationsfilmer om Göteborg som producerats på beställning av kommunen. Erik Florin Persson, fil. dr i filmvetenskap, Stockholms universitet och Linnéuniversitet medverkar och berättar mer.

Biljett: Ingår i entrébiljetten.

Språk: Svenska
Arrangör: Forskartorget/Kungliga biblioteket