Från världsledande till skrattretande - om svensk prostitutionspolitik

Beskrivning

1999 blev Sverige först i världen med att kriminalisera sexköp. Den nya svenska prostitutionspolitiken skulle vila på två ben: ett brottsbekämpande och ett socialt stödjande. Men i själva verket tycks den ha haltat fram på det ena i över tjugo år. I reportageboken "Socialt oacceptabelt" söker sig journalisten Helena Björk bortom den sönderslitande frågan om kriminaliseringen av sexköp fungerat eller inte, och reder istället ut vad som faktiskt skett och vad som behöver ske i samhället. I samtal med förlagschef Jesper Bengtsson.

Biljett: Ingår i entrébiljetten.

fredag / 29 sep / 2023
14:00-14:15
B03:41
Beskrivning

1999 blev Sverige först i världen med att kriminalisera sexköp. Den nya svenska prostitutionspolitiken skulle vila på två ben: ett brottsbekämpande och ett socialt stödjande. Men i själva verket tycks den ha haltat fram på det ena i över tjugo år. I reportageboken "Socialt oacceptabelt" söker sig journalisten Helena Björk bortom den sönderslitande frågan om kriminaliseringen av sexköp fungerat eller inte, och reder istället ut vad som faktiskt skett och vad som behöver ske i samhället. I samtal med förlagschef Jesper Bengtsson.

Biljett: Ingår i entrébiljetten.

Språk: Svenska
Arrangör: Bokförlaget Atlas