Arkiv 2023
Denna sida visar ett arkiverat innehåll från tidigare år.

Facklig internationalism under kalla kriget

Beskrivning

Vad är facklig internationalism? Johan Svanberg, docent i historia och lektor i ekonomisk historia, har undersökt frågan genom att studera fackligt internationellt samarbete i metall- och verkstadsindustrin under kalla kriget. Svanberg har kartlagt hur integrationen av EEG och EFTA påverkade de fackliga förutsättningarna för att försvara medlemmarnas
intressen. Tack vare samverkan över gränserna kunde gemensamma ståndpunkter utmejslas. Han visar också hur konflikten mellan socialdemokrater och kommunister drev Internationella metallarbetarfederationen i en integrationsbejakande riktning.

Biljett: Ingår i entrébiljetten.

Arkiv
Presenterades 2023
fredag / 29 sep / 2023
13:20-13:40
Beskrivning

Vad är facklig internationalism? Johan Svanberg, docent i historia och lektor i ekonomisk historia, har undersökt frågan genom att studera fackligt internationellt samarbete i metall- och verkstadsindustrin under kalla kriget. Svanberg har kartlagt hur integrationen av EEG och EFTA påverkade de fackliga förutsättningarna för att försvara medlemmarnas
intressen. Tack vare samverkan över gränserna kunde gemensamma ståndpunkter utmejslas. Han visar också hur konflikten mellan socialdemokrater och kommunister drev Internationella metallarbetarfederationen i en integrationsbejakande riktning.

Biljett: Ingår i entrébiljetten.

Språk: Svenska
Arrangör: Nordic Academic Press