Datadriven skolförbättring

Beskrivning

Vilka kunskaper har skolledare, skolchefer och lärare om sina elever? Hur kan de mer träffsäkert förbättra skolan utifrån kunskap om elevers lärande, mående och skoltillvaro? I ett treårigt FoU-program i forskningsinstitutets Ifous regi har 100 lärare, skolledare och skolchefer utforskat hur data – digital och analog – kan användas för att driva förbättringsarbete. Vilka hinder och möjligheter finns? Resultat från utvecklings- och forskningsarbetet presenteras av Anette Jahnke, projekt­ledare Ifous, Jesper Grönlund, utvecklingsledare Fridaskolorna, och Ulrika Mjörud, rektor i Värmdös kommun.

Biljett: Seminariekort

torsdag / 28 sep / 2023
12:00-12:45
Beskrivning

Vilka kunskaper har skolledare, skolchefer och lärare om sina elever? Hur kan de mer träffsäkert förbättra skolan utifrån kunskap om elevers lärande, mående och skoltillvaro? I ett treårigt FoU-program i forskningsinstitutets Ifous regi har 100 lärare, skolledare och skolchefer utforskat hur data – digital och analog – kan användas för att driva förbättringsarbete. Vilka hinder och möjligheter finns? Resultat från utvecklings- och forskningsarbetet presenteras av Anette Jahnke, projekt­ledare Ifous, Jesper Grönlund, utvecklingsledare Fridaskolorna, och Ulrika Mjörud, rektor i Värmdös kommun.

Biljett: Seminariekort

Arrangör: iFous