Behöver vi fler skyskrapor?

Beskrivning

Hur ska framtidens stad se ut? Finns det plats för det småskaliga boendet eller behöver vi riva kyrkor och bygga fler skyskrapor? Vilken makt bör politiker och stadsarkitekter ha över vad som byggs?

Biljett: Ingår i entrébiljetten.

fredag / 29 sep / 2023
17:00-17:20
B07:26
Programtyp: Monterprogram
Beskrivning

Hur ska framtidens stad se ut? Finns det plats för det småskaliga boendet eller behöver vi riva kyrkor och bygga fler skyskrapor? Vilken makt bör politiker och stadsarkitekter ha över vad som byggs?

Biljett: Ingår i entrébiljetten.

Språk: Svenska
Arrangör: Timbro Förlag