BAKOM OCH BORTOM JÄRNRIDÅN

Beskrivning

Estlands, Lettlands, Litauens och Ukrainas 1900-talshistoria var dramatisk. Under lång tid var de delar av Sovjetunionen. Stalins död 1953 är utgångspunkt för denna granskning av deras vägar till självständighet. Politiken står i centrum, men också människors vardag – drömmar som förverkligats och förhoppningar som grusats. Mer än tjugo års forskning, otaliga resor, möten och en mängd intervjuer ger en unik inblick i ländernas historia. Li Bennich-Björkman, skytteansk professor i vältalighet och statskunskap, Uppsala universitet medverkar.

Biljett: Ingår i entrébiljetten.

söndag / 01 okt / 2023
12:35-12:50
Beskrivning

Estlands, Lettlands, Litauens och Ukrainas 1900-talshistoria var dramatisk. Under lång tid var de delar av Sovjetunionen. Stalins död 1953 är utgångspunkt för denna granskning av deras vägar till självständighet. Politiken står i centrum, men också människors vardag – drömmar som förverkligats och förhoppningar som grusats. Mer än tjugo års forskning, otaliga resor, möten och en mängd intervjuer ger en unik inblick i ländernas historia. Li Bennich-Björkman, skytteansk professor i vältalighet och statskunskap, Uppsala universitet medverkar.

Biljett: Ingår i entrébiljetten.

Språk: Svenska
Arrangör: Forskartorget/Appell Förlag