Att ge plats för den andre

dagar
timmartimme tim
minuterminut min
sekundersekund sek
kvar
Beskrivning

Vilket utrymme är vi, du och jag beredda att ge åt trosföreställningar och traditioner som inte är våra egna? Kan mötet med människor av en annan tro eller tradition var en fara eller kanske en tillgång för mitt eget sätt att leva och tro? Jakob Wirén, docent i teologi och ärkebiskopens teologiska sekreterare för ett samtal om detta med Henrik Frykberg, stiftsadjunkt.

LIVE

Tryck på knappen ovan för att köpa biljetter till Play. Du kan också köpa studiobiljetter till Svenska Mässan.
Mer info om olika biljettyper och priser finns här.

söndag / 26 sep / 2021
14:00-14:20
Beskrivning

Vilket utrymme är vi, du och jag beredda att ge åt trosföreställningar och traditioner som inte är våra egna? Kan mötet med människor av en annan tro eller tradition var en fara eller kanske en tillgång för mitt eget sätt att leva och tro? Jakob Wirén, docent i teologi och ärkebiskopens teologiska sekreterare för ett samtal om detta med Henrik Frykberg, stiftsadjunkt.

Språk: Svenska
Arrangör: Svenska kyrkan, Verbum

Biljetter till Bokmässan 2021

Köp biljett