Spår Morgondagen

Är läskunnigheten hotad?

Beskrivning

Läsinlärning med ljudmetoden eller med ordbildmetoden – eller på annat sätt? Vilka blir resultaten? Och hur upprätthålls läskunnigheten? Medverkande: Mats Myrberg, professor em i specialpedagogik Stockholms universitet; Ulf Fredriksson, docent vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet; Christina Hellman, universitetslektor em Institutionen för lingvistik Stockholms universitet och ordförande för Svenska Dyslexiföreningen; Louise Wramner, pedagog som var knuten till Livstycket i Tensta. Programledare: Matilda Westerman, kommunikatör.

torsdag / 24 sep / 2020
09:00-09:30
Lägg till favorit
Beskrivning

Läsinlärning med ljudmetoden eller med ordbildmetoden – eller på annat sätt? Vilka blir resultaten? Och hur upprätthålls läskunnigheten? Medverkande: Mats Myrberg, professor em i specialpedagogik Stockholms universitet; Ulf Fredriksson, docent vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet; Christina Hellman, universitetslektor em Institutionen för lingvistik Stockholms universitet och ordförande för Svenska Dyslexiföreningen; Louise Wramner, pedagog som var knuten till Livstycket i Tensta. Programledare: Matilda Westerman, kommunikatör.

Arrangör: Läsrörelsen i samarbete med Stockholms universitet

Intresserad av böckerna i programmet?

Köp dem hos Bokus
Köp dem hos Akademibokhandeln