AI och upphovsrätten

Beskrivning

Allt högre krav ställs på kunskap om hur skyddade verk får ­användas i AI-sammanhang. Klargöranden av rättig­heter och skyldigheter behövs för att få en fungerande och hållbar marknad. Hur kan rättighetshavare skydda sina verk vid inlärning av AI och få del av nya värden som skapas med AI? Hur påverkas befintliga marknader för musik, litteratur och bild? Johannes Hylander, grundare och senior rådgivare på New Republic, samtalar med upphovsrättsexperten Thorbjörn Öström, Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt, Svenskt Näringsliv,Johan Axhamn, forskare, och Lina Heyman, chefsjurist Stim. Seminariet inleds av Stims vd Casper ­Björner och Svenska Tonsättares ordförande Martin Jonsson Tibblin.

Biljett: Seminariekort

fredag / 29 sep / 2023
10:00-10:45
Scen: H1
Spår: I fokus
Tema: Ljud
Taggning: Musik
Programtyp: Seminarium
Beskrivning

Allt högre krav ställs på kunskap om hur skyddade verk får ­användas i AI-sammanhang. Klargöranden av rättig­heter och skyldigheter behövs för att få en fungerande och hållbar marknad. Hur kan rättighetshavare skydda sina verk vid inlärning av AI och få del av nya värden som skapas med AI? Hur påverkas befintliga marknader för musik, litteratur och bild? Johannes Hylander, grundare och senior rådgivare på New Republic, samtalar med upphovsrättsexperten Thorbjörn Öström, Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt, Svenskt Näringsliv,Johan Axhamn, forskare, och Lina Heyman, chefsjurist Stim. Seminariet inleds av Stims vd Casper ­Björner och Svenska Tonsättares ordförande Martin Jonsson Tibblin.

Biljett: Seminariekort

Arrangör: STIM