Partnerpaket

Välkommen till Bokmässan 2021 – Nordens största kulturevenemang!

GENOM ATT AKTIVERA & EXPONERA ditt varumärke i Bokmässans kanaler kan du nå besökare till Bokmässan både inför, under och efter mässan! Tack vare Bokmässan Play har Bokmässan lyckats nå nya målgrupper både nationellt och internationellt. Det finns många möjligheter till aktivering & exponering både i det fysiska och digitala formatet av Bokmässan 2021.

Läs mer om Bokmässan 2021      Läs om Partnerpaketen (pdf)

För mer information, kontakta Eva Enoch, tel 031-708 85 05, [email protected]

Marknadsplats

Marknadsplats/Bokmässan Deals

Till fjolårets succé Bokmässan Play adderar vi Bokmässan Deals, en stor digital marknadsplats där utställare har möjlighet att synas med information, filmer och erbjudanden. Bokmässan Deals tänds upp redan den 24 augusti och erbjudandena ligger kvar tills 31 december.

16 700 SEK

Hospitality

Lounge-/cafépartner

Branding av lounge/café , 3 olika platser. Bara fantasin sätter gränserna för var och hur ni kan synas – självklart diskuterar vi gärna spännande lösningar och exponeringsmöjligheter.

70 000 SEK per café

Promotion Entrépartner

Planerar ditt företag att lansera/promota en ny produkt eller tjänst och kommer ni att göra det i samband med genomförandet av Bokmässan? Investera i vår promotionrättighet som ger en kraftfull exponering mot Bokmässans besökare.

50 000 SEK

Annonsering

Annonsering Nyhetsbrev

Som annonsör i Bokmässans nyhetsbrev blir din annons exponerad till en utvald mottagargrupp eller till samtliga mottagargrupper till ett rabatterat paketpris.

Från 4 000 SEK

Annonsering Programtidning

I programtidningen, som släpps den 24 augusti, hittar du all information om Bokmässan 2021.
Programtidningen, som trycks i 100.000 exemplar, är mycket efterfrågad och lockade förra året till rekordmånga beställningar!

Från 14 200 SEK

Annonsering webb

På Bokmässans hemsida når du besökare före, under och efter mässan. Sidan har ca 1 miljon besök per år och med Bokmässan Play och årets nyhet Bokmässans digitala marknadsplats med Bokmässan Deals finns det ännu fler anledningar att besöka sidan!

Från 5 500 SEK

Exponering på plats – Utomhus

Digitalväggen mot Korsvägen – entré 5

Möt kunden innan entrén till Bokmässan – exponera ditt företags logotyp eller budskap på den strategiskt placerade skärmen på väggen vid Korsvägen.

50 000 SEK

Digital entré 2, 5, 8

Möt kunden innan entrén till Bokmässan – exponera ditt företags logotyp eller budskap på våra strategiskt placerade storbildskärmar vid respektive entré.

Från 50 000 SEK

Snurrdörrar

Fånga uppmärksamheten från Bokmässans samtliga exklusiva besökare genom att exponera ert företag med dekaler på sväng­- och snurrdörrarna i mässans huvudentréer, entré 2 (mot Lisebe...

från 45 000 SEK

Exponering på plats – Inomhus

Arkadgången

Exponera ditt företag i vår så kallade Arkadgång.

25 000 SEK

Digital entré 5 – kassalinjen

Exponera ditt företags logotyp, bild eller rörligt media på skärmarna ovanför kassorna vid entrén till mässhallen i entré 5.

30 000 SEK

Digital entré 5 – insidan

Exponera ditt företags logotyp, bild eller rörligt media på en av de stora projektorerna vid entré till mässhallen i entré 5.

30 000 SEK

Marmorgången

Strategisk exponering på skyltar i taket som förbinder entré 5 och entré 2.

25 000 SEK

Toaletter spegel

Köp rättigheten att exponera ditt företag på speglarna inne på toaletterna.

30 000 SEK

Toaletter dörr

Exponera ditt företag på insidan av toalettdörrarna på alla toaletter.

från 25 000 SEK

Mobila skärmar 5 st

Exponera ditt företags logotyp, bild eller rörligt media på våra strategiskt placerade mobila skärmar i anläggningen.

25 000 SEK

Garderober

Exponering med budskap vid garderober i Bokmässans huvudentréer (2, 5 och 8), inkl rättigheter att dela ut material i samband med att besökare lämnar in/hämtar ytterplagg, väskor.

från 15 000 SEK