Per Kornhall

Per Kornhall är ordförande för Läromedelsförfattarna, och har en bakgrund som gymnasielärare. Han har skrivit flera böcker och har länge varit engagerad i skolfrågor, bland annat som svensk representant i EU-kommissionens nätverk av oberoende skolexperter.

Foto: Jannil Politidis

Sökresultat

Sökord